Utgivelser

Tana samiske språksenter har gitt ut temabaserte ordbøker, samiskspråklige applikasjoner og gir hvert år ut en samisk almanakk.

File-02.03.15,-09.11

Spilddis bivlii

Spilddis bivlii er en ordbok med omkring 150 samiske snø- og vinterord som er forklart og oversatt til norsk og finsk. Støttet av Sametinget.

File-02.03.15,-09.12

Deanusilba

Deanusilba er en ordbok som tar for seg ord og begreper rundt det tradisjonsrike laksefisket i Tana. Ordene er forklart på samisk og oversatt til norsk og finsk. Støttet av Laksebreveierforeningen i Tana (LBT), Gáisa næringshage og Tana kommune.

januar_sq

Kalender

SEG og Tana samiske språksenter gir årlig ut en veggkalender. Den har et nytt tema hvert år.

SEG Kalender 2018

SEG Kalender 2017

SEG Kalender 2016

SEG Kalender 2015

almanakk_15_sq

Samisk almanakk

Siden 2013 har Tana samiske språksenter årlig gitt ut en samiskspråklig almanakk. Den har samiske merkedager og værtegn i tillegg til samiske, norske, finske og svenske flaggdager. Almanakken selges på enkelte utsalgssteder i Sápmi.

Samisk almanakk 2018

Samisk almanakk 2017

Samisk almanakk 2016

Samisk almanakk 2015

Samisk almanakk 2014

Samisk almanakk 2013

 

 

app_ny

Samisk kalenderapplikasjon «Jahki»

Samiskspråklig kalenderapplikasjon for iPhone, iPad og androide systemer med samiske merkedager og værtegn. Man kan legge til egne avtaler og abonnere på ulike kalendre. Finansiert av Sametinget.

«Jahki» – App Store

«Jahki» – Google Play

app2_ny

«Muohta» applikasjon

Snøordboka som applikasjon for iPhone og iPad. I tillegg til å være en ordbok, kan man lytte til de ulike ordene på samisk og få dem oversatt til norsk. Finansiert av Sametinget.

«Muohta» – App Store

luossa app

«Luossa» applikasjon

Applikasjon for iOS med ord og begreper fra det tradisjonsrike laksefisket i Tana. Ord og uttrykk på samisk er forklart på både samisk og norsk. Du kan også få lest opp ordne på samisk. Visste du forresten at «botkehit» betyr at snøret ryker og at fisken forsvinner med sluken? Applikasjonen er støttet av Sametinget.

«Luossa» App Store