Almmuheamit

Deanu giellagáddi lea almmuhan fáddásátnegirjjiid, sámegielat applikašuvnnaid ja almmuha jahkásaččat sáme almmenáhki.

File-02.03.15,-09.11

Spilddis bivlii

Spilddis bivlii lea sátnegirji mas leat sullii 150 sámegiela muohta- ja dálvesáni mat leat čilgejuvvon ja jorgaluvvon dárogillii ja suomagillii. Ruhtaduvvon Sámedikki bokte.

File-02.03.15,-09.12

Deanusilba

Deanusilbba sátnegirjji sánit ja doahpagat gullet Deanu viiddis árbevirolaš luossabivdui. Sánit leat čilgejuvvon sámegillii ja jorgaluvvon dárogillii ja suomagillii. Ruhtaduvvon Deanu Luossareiveeaiggátservvi (LBT), Gáisa næringshage ja Deanu gieldda bokte.

januar_sq

Kaleandar

SEG ja Deanu giellagáddi almmuhit jahkásaččat seaidnekaleandara. Kaleandaris lea juohke jagi ođđa fáddá.

SEG Kaleander 2018

SEG Kaleander 2017

SEG Kaleander 2016

SEG Kaleander 2015

almanakk_15_sq

Sáme almmenáhkki

Deanu giellagáddi lea almmuhan jahkásaččat sámegielat almmenáhkki 2013 rájes. Das lea sáme mearkabeaivvit ja dálkemearkkat dan lassin go leat sáme, Norgga, Suoma ja Ruoŧa levgenbeaivvit. Almmenahkki vuvdojuvvo dihto vuovdin báikkiin Sámis.

Sáme almmenáhkki 2018

Sáme almmenáhkki 2017

Sáme almmenáhkki 2016

Sáme almmenáhkki 2015

Sáme almmenáhkki 2014

Sáme almmenáhkki 2013

app_ny

Sámi kaleandarapplikašuvdna «Jahki»

Sámegiela kaleandarapplikašuvdna iPhonii, iPadii ja adroidda vuogádagaide sámemearkabeivviiguin ja dálkemearkkaiguin. Dasa lea maid vejolaš lasihit iežas soahpamušaid ja abonneret eará kaleandarii. Ruhtaduvvon Sámedikki bokte.

«Jahki» – App Store

Jahki” – Google Play

app2_ny

«Muohta» applikašuvdna

Muohtasátnegirjeapplikašuvdna iPhonii. Sátnegirjji lassin sáhttá maid guldalit mo daddjojuvvot ieš guđet sánit sámegillii ja sáhttá lohkat jorgalusa dárogillii.

«Muohta» – App Store

luossa app

«Luossa» applikašuvdna

Applikašuvdna iOS:i gos leat sánit ja dajaldagat dan viiddis árbevirolaš luossabivddus Deanus. Sánit ja dajaldagat leat čilgejuvvon sihke sámegillii ja dárogillii. Das gulat maid mo galgá dadjat sámegillii. Muđui dihtet go don ahte «botkehit» máksá ahte siibma boatkana ja luossa jávkkiha du vuokkain? Applikašuvnna lea ruhtaduvvon Sámedikke bokte.

“Luossa” App Store