Sámegielkurssat

Mii fállat ieš guđet lágan giellakurssaid. Go lea čađahan kursaráiddu de lea vejolašvuohta váldit Eksámena privatistan joatkkadásis. Eanaš min kurssat leat eahkedis.

davvin1

Álgokursa, Davvin 1

Dán kurssa maŋŋá máhttát álkes ságastallamiid sámegillii beaivválaš áššiid birra.

davvin2

Álgokursa, Davvin 2

Dát kursa lea joatkkakursa Davvin 1:s.

davvin3-4

Joatkkakursa, Davvin 3-4

Go lea čađahan olles Davvin-kurssa de lea vejolašvuohta váldit Eksámena privatistan

Heivehuvvon kurssat

Mii sáhttit heivehit giellakurssaid dihto joavkkuide dahje bargosajiide. Mii fállat maid sámegielgáiddusoahpahusa gova ja jiena bokte. Mii lágidat giellalávguma olgon geasset.

Sámegielálgokursa govva ja jietnastudio bokte

Čađahuvvon lea geahččalanprošeakta 12 diibmosaš sámegielkursa govva ja jietnastudio bokte. Kursa sáddejuvvui studios Deanušalddis Kirkonjárgga kompetánsaguovddážii ja Čáhcesullo lohkanguovddážii. Oktiibuot 17:s oassálaste. Prošeavtta lei ruhtadan Sámediggi ja lágiduvvui ovttas Kirkonjárgga kompetánsaguovddážiin, Čáhcesullo lohkanguovddážiin ja Deanu lohkanguovddážiin.