Samisk språkkurs

Vi tilbyr flere typer språkkurs. Etter gjennomført kursrekke kan man ta eksamen som privatist på videregående nivå. De fleste av våre kurs går på kveldstid.

davvin1

Nybegynnerkurs, Davvin 1

Etter dette kveldskurset kan du ha enkle samtaler på samisk om hverdagslige situasjoner.

davvin2

Nybegynnerkurs, Davvin 2

Dette kveldskurset er en videreføring av Davvin 1.

davvin3-4

Videregående kurs, Davvin 3-4

Dette kurset er siste del av Davvin-kursrekka. Etter å ha gjennomført Davvin 1-4 er det mulig å ta eksamen som privatist på videregående nivå.

Tilpassete kurs

Vi kan tilpasse språkkurs til bestemte grupper eller arbeidsplasser. Vi tilbyr også samiskkurs som fjernundervisning i studio med lyd og bilde. Vi arrangerer utendørs språkbad om sommeren.

Samisk begynnerkurs via lyd/bilde

Det er gjennomført et prøveprosjekt med 12 timers begynnerkurs i samisk via lyd/bilde. Kurset ble sendt fra studio i Tana til Kirkenes kompetansesenter og Studiesenteret i Vadsø. Til sammen sytten deltakere deltok. Prosjektet var finansiert av Sametinget og ble arrangert i samarbeid med Kirkenes kompetansesenter, Studiesenteret i Vadsø og Tana studiesenter.