Bedriftsrådgivning

SEG tilbyr rådgivning til nyetablerere, prosessledelse for etablerte bedrifter, gjennomføring av etablererkurs og coaching for enkeltpersoner og bedrifter.

hund3_red_sq

Etablererkurs

Vi tilbyr etablererkurs for de som ønsker å starte egen bedrift. Vi har tidligere gjennomført etablererkurs som en del av Bolyst-prosjektet til Tana kommune.

rein2_sq

Coaching

Vi tilbyr coaching for enkeltpersoner, bedrifter og grupper. I samarbeid med Reindriftas utviklingsfond (RUF) og Sametinget har vi gjennomført coach-kurs for kvinner innen reindriftsnæringa.

Mikrokreditt2

Mikrokreditt

Det tilbys opplæring, veiledning og oppfølging i bedriftsetablering og -utvikling ved å følge metoden utviklet av Nobelprisvinner Muhammad Yunus og Grameen Bank. Vi har gjennomført mikrokreditt-prosjekter på Kolahalvøya og i Yakutia i Russland siden 2007. Prosjektene er finansiert av UD, Barentssekretariatet og Sametinget.

Strategiutvikling

Strategiutvikling

Vi tilbyr gjennomføring av strategiutvikling for bedrifter og organisasjoner hvor det utvikles en strategisk plan som er retningsgivende for oppdragsgiveren. I prosessen inngår arbeidet med oppdragsgivers visjon og måloppfatning, interne og eksterne analyser (SWOT), strategikartlegging, – analyse og -formulering, samt å peke ut og implementere strategiske tiltak.

Målbedrifter

Mentortjeneste for bedrifter

Vi inngår i Innovasjon Norges mentortjeneste for gründerbedrifter. Gjennom mentortjenesten får du som daglig leder personlig veiledning og oppfølging basert på behovet i din bedrift. Kontakt oss eller Innovasjon Norge for mer informasjon.

Mentor

Oppfølging av målbedrifter gjennom Sápmi næringshage

Vi bistår i oppfølging av bedrifter som har inngått målbedriftsavtaler med Sápmi næringshage. I det inngår strategiutvikling, markedsplanlegging og utvikling av forretningsmodell i bedriftene. Nettverksbygging og kobling med kompetansenettverk og forskningsmiljøer inngår også i arbeidet.