Språkaktiviteter

Sy hornlue

Kurset er gjennomført i samarbeid med kunstner Outi Pieski og forsker Eeva-Kristiina Harlin. Målet var å få flere til å ta opp tradisjonen med produksjon og bruk av hornlue. Foto: Outi Pieski

Samisk språkleir for ungdom

Siden 2009 har vi arrangert samisk språkleir for ungdom på norsk og finsk side. Deltakerne møtes to-tre ganger i løpet av et år og deltar på ulike språkfremmende aktiviteter. Støttet av Sametinget.

Koftesøm som språkarena

Kurset er gjennomført som et språktiltak for å videreføre den lokale koftesømtradisjonen i Tana. Støttet av Sametinget.

Giellanannen

Gjennom Giellanannen skapes det arenaer hvor man kan øve seg å snakke samisk. Samisk allsang før Samefolkets dag, strikkekvelder med utgangspunkt i vottemønstre fra Tana, lansering av lakseapplikasjon ved Tana museum og hvordan kle på seg kofte har vært temaer.

Musikkstund

Å synge samiske sanger er en aktivitet beregnet på barn og voksne som ønsker en uformell språkarena for hele familien.

File-02.03.15,-09.04

Koftekurs for menn

Kurset ble gjennomført som et språktiltak spesielt rettet mot menn som ville lære å sy kofte. Støttet av Sametinget.

skaller_sq

Lære å kle på seg kofta

I forkant av samefolkets dag gjennomfører vi et påkledningskurs der man lærer å surre skallebånd og hvordan kofta, tørkleet og beltet skal sitte. Tiltaket er en del av Giellanannen-prosjektet og er finansiert av Sametinget.