Prosjektledelse

SEG har bred kompetanse og lang erfaring med ulike typer prosjektledelse, både innen lokale, regionale og internasjonale prosjekter.

Mikrokreditt fase III

Mikrokreditt er et prosjekt for finansiering og opplæring av nyetablerere på Kolahalvøya med vekt på samebygda Lujávri. Finansiert av Barentssekretariatet og Sametinget.

Samiske stedsnavn

Innsamling av samiske stedsnavn i Tana og Porsanger i samarbeid med Sjøsamisk kompetansesenter. Finansiert av Sametinget.

Innsamling av tradisjonell kvinnekunnskap i Tanadalen

Intervjubasert innsamling av kvinners tradisjonelle kunnskap. Finansiert av Sametinget.

Kvinners deltakelse i Tanasamfunnet

Prosjektet består i å kartlegge kvinners deltakelse i Tanas næringsliv, innen politikk og innen frivillig organisasjonsliv. Støttet av Finnmark Fylkeskommune (Kjærringløftet) og Tana kommune.

Duodjisamarbeid mellom Russland og Norge

Prosjekt for å øke kontakten mellom duodjiutøvere på russisk og norsk side. Det er lagd en oversikt over duodjiutøvere i Russland (se link), det er opprettet kontakt mellom duodjiutøvere i Norge og Russland og det er gjennomført kurs i toving av ull på russisk side og sying av den russisksamiske Tapatskij (tøfler/skaller) på norsk side. Prosjektet er støttet av Sametinget og Barentssekretariatet.

Lappi Studio