Oversetting

Vi oversetter ulike typer tekst til samisk og norsk.

ifjordfjellet

Nasjonal tjenestekatalog

Nasjonal tjenestekatalog er et sentralt register over kommunale tjenestebeskrivelser. Tana samiske språksenter har oversatt denne til nordsamisk.

fjell

Kriminalomsorgen

Oversettelse av informasjon om straffegjennomføring på oppdrag fra Kriminalomsorgen.

«Vårt lokalsamfunn» på samisk

På oppdrag fra Ungt Entreprenørskap er programmet «Vårt lokalsamfunn tilgjengelig på asmisk. Programmet er beregnet på 4.-5. trinn og viser hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktig for hverdagen til elevene, at det bidrar til å styrke deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan påvirke sitt lokalmiljø.