Konferanser

SEG arranger konferanser og seminarer på oppdrag fra ulike aktører.

ferdesmyra_red_sq

Oppstartseminar for Finnmarkskommisjonen

Informasjonsseminar ved Finnmarkskommisjonens oppstart der kommisjonens mandat og de berørtes forventninger til kommisjonens arbeid var tema.

saramarielle_red_sq

Konferansen «Gi mun lean – samisk identitet i brytning»

Konferansen ble arrangert i samarbeid med Samisk helseforskning, SANKS, Senter for samiske studier og Sametinget. Ulike temaer knyttet til begrepet identitet og dens virkning på enkeltmenneske og det moderne samfunn ble belyst.

tanafjorden

International Polar Year kurs for lærere

Et samarbeid mellom Polaråret, Samisk høgskole, polarårsprosjektet EALÁT og SEG med fokus på menneske, natur, laks og klima.