Konferanser

Tana samiske språksenter arranger konferanser og seminarer på oppdrag fra ulike aktører.

elvebÜt

Språkseminar

Seminar om språkutfordringer og rettssikkerhet i samarbeid med Indre Finnmark tingrett. Gjennomført som et tiltak under prosjektet Samisk juridisk terminologi.