Samiskkurs på kveldstid

03.01.2023

Oppstart 7. februar kl. 17–20 på Tana Samiske språksenter. 

Kursdagerdager i februar: 7.-8., 13.-14., 20.-21. og  27.-28.

I mars: 6.-7. og 13.-14.

Kurset er på til sammen 36 timer, fordelt på 12 kvelder.

Kurset tilrettelegges også på Teams

Kursmateriell: Davvin 3-4, kurset er gratis

Kurslærer: Sverre Porsanger 

Påmelding innen 31.1.2023 til sverre@segdeatnu.no

 For mer informasjon tlf. 455 13 604