Samiskkurs for Finnmark fylkeskommunes ansatte

06.05.2015

Det er satt i gang begynneropplæring i samisk for ansatte ved Finnmark fylkeskommunes administrasjon i Vadsø. Kurset er bestilt av Finnmark fylkeskommune og pågår frem til juni.