Samisk juridisk terminologi

07.05.2015

Tana samiske språksenter har over flere år ledet prosjektet «Samisk juridisk terminologi».

I prosjektet har en ekspertgruppe utviklet samiske termer fra straffeprosessloven, straffeloven og tvistemålsloven.

Lister med termer er nå tilgjengelig på våre nettsider.