Språkaktiviteter

File-02.03.15,-09.04

Koftekurs for menn

Kurset ble gjennomført som et språktiltak spesielt rettet mot menn som ville lære å sy kofte. Støttet av Sametinget.

skaller_sq

Lære å kle på seg kofta

I forkant av samefolkets dag gjennomfører vi et påkledningskurs der man lærer å surre skallebånd og hvordan kofta, tørkleet og beltet skal sitte. Tiltaket er en del av Giellanannen-prosjektet og er finansiert av Sametinget.