Oversetting

Vi oversetter ulike typer tekst til samisk og norsk.

ifjordfjellet

Nasjonal tjenestekatalog

Nasjonal tjenestekatalog er et sentralt register over kommunale tjenestebeskrivelser. Tana samiske språksenter har oversatt denne til nordsamisk.

fjell

Kriminalomsorgen

Oversettelse av informasjon om straffegjennomføring på oppdrag fra Kriminalomsorgen.